Công trình đã thi công tỉnh Tuyên Quang

Admin - 17/05/2018 - 0 bình luận

1, Công trình tỉnh tuyên quang

 

STT

Têncôngtrình

Địachỉ

1

Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh tuyên quang

Xã an tường – tp. Tuyên quang – tỉnh tuyên quang

2

Bệnh viện đa khoa trung sơn

Trung sơn – tuyên quang

3

Bệnh viện đa khoa lâm bình

Lâm bình – tuyên quang

4

Trường ptdt nội trú ATK Sơn dương giai đoạn I, II, IIi

Huyện sơn dương – tỉnh tuyên quang

5

Trường ptdt nội trú – thcs huyện chiêm hóa

Tt vĩnh lộc – chiêm hóa – tuyên quang

6

Trường ptdt nội trú – thcs huyện yên sơn

Huyện yên sơn – tuyên quang

7

Trườngthpt minh quang – chiêm hóa

Minh quang – chiêm hóa – tuyên quang

8

Trườngthpt thượng lâm – lâm bình

Thượng lâm – lâm bình  – tuyên quang

9

Trường thcs hàm yên – tuyên quang giai đoạn I, II, III

Hàm yên – tuyên quang

10

Trường ĐH Tân Trào GĐ I,II

Thành phố tuyên quang

11

Nhà lớp học trường cao đẳng tq

Thành phố tuyên quang

12

Nhà hội trường đa năng lâm bình

h. lâm bình – tuyên quang

13

Huyện uỷ sơn dương

h. sơn dương – tuyên quang

14

Nhà hội trường đa năng – tt chính trị hành chính tỉnh tuyên quang

Tp. Tuyên quang – tuyên quang

15

Trụ sở làm việc công an lâm bình

h. lâm bình – tuyên quang

16

đảng uỷ hđnd – ubnd xã tân trào

Huyện sơn dương – tuyên quang

17

Nhà làm việc huyện uỷ lâm bình

h. lâm bình – tuyên quang

18

Chi cục kiểm lâm tuyên quang

Tp.tuyên quang –tuyên quang

       

 

19

TT hội nghị tỉnh và nhà khách tân trào

Tp. Tuyên Quang – Tuyên Quang

20

Trụ sở làm việc đảng uỷ hđnd – ubnd xã tân trào – sơn dương

H. Sơn Dương – Tuyên Quang

21

NHÀ NỘI TRÚ NAM, NỮ, NHÀ BẾP TRƯỜNG THCS HÀM YÊN

H. HÀM YÊN – TUYÊN QUANG

22

NHÀ HIỆU BỘ, THƯ VIỆN TRƯỜNG PTDTNT ATK SƠN DƯƠNG

H. SƠN DƯƠNG – TUYÊN QUANG

23

NHÀ LỚP HỌC 8 PHÒNG, NHÀ LỚP HỌC BỘ MÔN, NHÀ HIỆU BỘ VÀ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG TRƯỜNG THPT ATK TÂN TRÀO – SƠN DƯƠNG

H. SƠN DƯƠNG – TUYÊN QUANG

24

HUYỆN ỦY SƠN DƯƠNG

H. SƠN DƯƠNG – TUYÊN QUANG

25

NHÀ Ở GIÁO VIÊN, NHÀ LỚP HỌC KÍ TÚC XÁ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

TP. TUYÊN QUANG – TUYÊN QUANG

26

TRỤ SỞ LÀM VIỆC BHXH HUYỆN NA HANG

H. NA HANG – TUYÊN QUANG

27

TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ NĂNG KHẢ

H. NA HANG – TUYÊN QUANG

28

TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ LƯƠNG THIỆN

H. SƠN DƯƠNG

29

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TUYÊN QUANG

TP. TUYÊN QUANG – TUYÊN QUANG

30

NHÀ GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

TP. TUYÊN QUANG – TUYÊN QUANG

31

TRỤ SỞ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG

TP. TUYÊN QUANG – TUYÊN QUANG

32

TRẠM Y TẾ XÃ THƯỢNG NÔNG

H. NA HANG – TUYÊN QUANG

33

NHÀ LÀM VIỆC BAN HỖ TRỢ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP PHÒNG GD 1 CỬA, PHÒNG LĐ THƯƠNG BINH VÀ XH HUYỆN SƠN DƯƠNG

H. SƠN DƯƠNG – TUYÊN QUANG

34

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH TUYÊN QUANG

TP. TUYÊN QUANG – TUYÊN QUANG

35

TRẠM Y TẾ XÃ KHÂU TINH HUYỆN NA HANG

H. NA HANG – TUYÊN QUANG

36

NHÀ HIỆU BỘ VÀ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG TRƯỜNG THPT SƠN DƯƠNG

H. SƠN DƯƠNG – TUYÊN QUANG

37

NHÀ TẬP ĐA NĂNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN

TP. TUYÊN QUANG – TUYÊN QUANG

38

NHÀ HIỆU BỘ VÀ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG TRƯỜNG THPT ĐẦM HỒNG

H. CHIÊM HÓA- TUYÊN QUANG

39

NHÀ HIỆU BỘ VÀ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG TRƯỜNG THPT PHÙ LƯU

H. HÀM YÊN – TUYÊN QUANG

 

 

Công ty cổ phần Bắc Đại Dương Công ty cổ phần Bắc Đại Dương Công ty cổ phần Bắc Đại Dương
Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng